Ook ouders van jeugdleden, welkom.

   

  2020 is een moeilijk jaar om met ouders van de jeugdleden in contact te komen, normaal ging ik naar de thuiswedstrijden van de jeugd kijken en sprak diverse ouders aan omtrent R-ONDO 50.
  Ouders van nieuwe jeugdleden weten vaak niet wat R-ONDO 50 inhoud. Vandaar dat er in de nieuwsbrief en op de ALV van 30-10 ook extra aandacht aan geschonken is.
  Helaas moet ik concluderen dat het geen effect heeft op meer donatie inkomsten. Jammer want deze inkomsten worden nuttig besteed.
  Hoe krijg ik u over de streep om wel donateur te worden? 
  Met deze inkomsten kunnen we de uitstraling van het ONDO-Mein optimaliseren. Kijkt u eventueel bij fotoboek waar de inkomsten aan besteed worden. 

   

   Met een bijdrage van uw zijde van  € 25,00 (of meer) steunt uw R-ONDO 50, en deze inkomsten gaan voor de volle 100% ten gunste komen aan ckv.ONDO.

  Rek. nr.   R-ONDO 50:  NL97 RABO 034 293 2012   
   

  2 Dug-Outs 

  In mei zijn er 2 Dug-Outs geplaatst, ze zijn inmiddels in gebruik genomen. Nu kunnen de spelers en reserve met begeleiding in het nieuwe seizoen uit de wind en regen plaats nemen op de bankjes van de Dug-Outs. 

   

   

   

   

  De eerste indruk bij binnen komst.

  Dat is een daalder waard, er is een nieuw omheining geplaatst, zodat alles netjes opgeborgen kan worden en geen rommelige indruk meer geeft. 
   

   

   Meer van de aankopen zien kijk dan op,  https://www.rondo50.nl/index.php/fotoboek