History van ckv.O.N.D.O 

   

   

  Schoolkorfbaltoernooi bij ODO te Maasland voor MULO-leerlingen.

   

  Een artikel uit De Westlander van 25 maart 1960.

   

  De leerlingen van de Chr. U.L.O. in ’s-Gravenzande leek het wel wat om mee te doen en zij zijn met het bovenstaande bericht naar een van hun leraren gestapt, zelf een enthousiast oud-korfballer, die de prettigste herinneringen bewaart juist aan het schoolkorfbaltoernooi dat hijzelf indertijd jaar op jaar in Utrecht meemaakte.

   

   

   

  Resultaten bij de ULO-twaalftallen

   

  De Marnix-ULO uit Maassluis, vrijwel geheel uit korfballers samengesteld, had uiteraard de beste papieren in deze klasse en inderdaad kwam dit twaalftal na 4 wedstrijden ongeslagen als winnaar uit de bus met het fraaie doelgemiddelde 12-1.

   

  Tot een goede tweede plaats bracht ’s-Gravenzande a het, met slechts 1 verloren wedstrijd (tegen Marnix) en een doelgemiddelde van 6-4 

   

   

   

  Op de avond van 31 maart 1960 werd in de Mr.Meinertzhagenstraat 23 de kiem gelegd voor onze korfbalvereniging door de heren M. Vreugdenhil, Hans Geertsema en Klaas Hagoort. 

   

  Korfbal in ’s-Gravenzande?

   

  Een artikel uit De Westlander van 21 april 1961

   

  Al geruime tijd bestaan hier ter plaatse plannen om tot de oprichting van een korfbalvereniging te komen. 

  Doordat er geen speelterrein aanwezig was, kon men tot nu toe niet overgaan tot de oprichting hiervan. Deze moeilijkheid is nu voorbij, dankzij het veilingbestuur, die toegezegd heeft, dat de op te richten korfbalvereniging mag trainen in 1 der veilinghallen tot er een veld beschikbaar is. Maar er wordt pas in de veiling getraind als er compleet materiaal is. 

   

  Het is zover!

   

  Een artikel uit De Westlander van 28 april 1961

   

  In de Westlander van vorige week mochten wij U vermelden dat het mogelijk was om binnenkort een Chr. Korfbalvereniging  op te richten in ’s-Gravenzande. Thans is het zover dat wij U kunnen meedelen dat a.s. vrijdag 28 april een oprichtingsvergadering zal plaatsvinden.  

  Deze vergadering zal gehouden worden in 1 der lokalen van de Chr. U.L.O.-school in de Sand Ambachtstraat te ’s-Gravenzande. De vergadering zal beginnen ’s-avonds om half acht. Belangstellenden van 12 jaar en ouder, ook uit omliggende plaatsen zijn van harte welkom. 

   

  De nieuwe vereniging zal uitkomen met een geel shirt met voor en achter een zwarte V, de broek of rok is eveneens zwart. 

   

  Van de firma Boers & Vrijland kreeg O.N.D.O. als oprichtingsgeschenk 5 complete palen met voetstukken en korven. 

   

  Grote club in ’s-Gravenzande opgericht!

   

  Een artikel uit De Westlander van 5 mei 1961

   

  Vrijdagavond 28 april is in ’s-Gravenzande een Chr. Korfbalclub opgericht en het aantal leden, dat zich op die eerste avond aanmeldde bedroeg 58 leden! 

  Dat geeft goede verwachtingen ten aanzien van de toekomst. 

  De vereniging kreeg de naam O.N.D.O. ( Op Naar De Overwinning). 

  Deze naam werd door Carin van Dalen voorgesteld, zij had voordat ze in ’s-Gravenzande kwam wonen in Zeeland gewoond en was daar lid van een vereniging die O.N.D.O. heette. 

  Nieuwe leden kunnen zich melden bij de training, die op vrijdagavond wordt gehouden op het veiling terrein of bij dhr. K. Hagoort of dhr. H.S. Geertsema.

   

  In tegenstelling tot de vorige week opgegeven clubkleuren kozen de leden als clubkostuum: een blauw shirt met een gele baan en een witte broek of rok.

   

  Geel is de kleur van het goud ( goede kwaliteit) 

  Blauw is de kleur van trouw 

  Wit is de kleur van onschuld 

   

    

  De training is op het schoolplein van de MULO aan de Sand Ambachtstraat ook wel de Achterweg genoemd 

   

  Eerste zege voor O.N.D.O.

   

  Een artikel uit De Westlander van 20 april 1962

   

  ONDO 1 boekte haar eerste overwinning, het won met 5-6 van Tonego 2. 

  Het was een enthousiast gespeelde wedstrijd waarin Cor Mannie voor de rust een 4-0 achterstand wist te verminderen tot 4-1. Na de rust maakte hij er 4-2 van en Teun Aalbrecht zorgde voor 4-3. Via 5-3 voor Tonego maakten Klaas Hagoort en Tet Quartel gelijk 5-5. Cor Mannie zorgde voor de winst. Hij maakte zijn derde doelpunt en werd daarmee topscorer van de dag. 

  ONDO 1 speelt in klasse 3B.

   

   

  Korfbalveld aan Rijnvaartweg.

   

  ONDO heeft van B. & W. toestemming gekregen het terrein aan de Rijnvaartweg te gebruiken. Vanzelfsprekend is men daarmee in ’s-Gravenzande zeer ingenomen. Het zal ongetwijfeld de belangstelling voor de korfbalsport verhogen. 

  Wie meer van ONDO wil weten, gaat maar eens kijken als er wedstrijden gespeeld worden. 

   

  ONDO nam terrein in gebruik

   

  Een artikel uit De Westlander van 4 mei 1962

   

  Eindelijk was het dan zover: ONDO kon thuis korfballen. Jammer dat de omheining nog niet gereed was. Nu vloog de bal nogal eens in het slootje dat aan twee zijden van het veld ligt. 

   

  ONDO meest luxe kleedkamers?

   

  Een artikel uit De Westlander van 11 mei 1962 

   

   

  De korfballers kunnen met trots verenigingen ontvangen, want welke sportclub heeft er fauteuiltjes in de kleedkamer? ONDO heeft die, want als kleedkamers heeft ze twee privé-kantoren van het aannemersbedrijf Boers & Vrijland, (later Voskamp & Vrijland) dat tegenover het terrein ligt, in bruikleen ontvangen. Door dit aanbod is een grote moeilijkheid overwonnen want op het terrein zelf is geen plaats. 

  Omdat er nog geen brug over de vaart ligt, kan de tegenpartij via een veilingschuit de oversteek maken naar het complex. ONDO speelt zaterdag een belangrijke wedstrijd namelijk de strijd om de laatste plaats, toch verwachten wij een kleine overwinning van ONDO.

    

  Bondsdag pinksteren 1962

   

  Een artikel uit De Westlander van 15 juni 1962

   

  Traditiegetrouw hield de Chr. Korfbal Bond in Nederland op 2e pinksterdag zijn Bondsdag.

  Hoe groots dit 35e toernooi sinds 1922 was, blijkt uit het feit dat niet minder dan 450 12-tallen (ca. 5500 spelers/sters) er aan deelnemen en samen ca. 900 wedstrijden speelden. 

  Daarmee is dit toernooi ongetwijfeld het grootste van Nederland, vermoedelijk zelfs van de gehele wereld! 

  Op de 46 korfbalvelden van het sportcomplex in Utrecht was ook het Westland goed vertegenwoordigd: de ODO vlag (Maasland) wapperde fier op een druk punt van het grote terrein, de typisch Westlandse klanken klonken overal waar ASSO (Schipluiden) DOS (Naaldwijk), Maassluis en ONDO hun wedstrijden speelden. Totaal deden er 14 Westlandse ploegen mee, die samen 56 wedstrijden speelden. 

  ONDO behaalde 2 prijzen, deze werden beiden gewonnen door de aspiranten (a en b) die daarmee de clubnaam eer aandeed.

   

   

   

  300 scholieren korfbalden in De Lier

   

  Een artikel uit De Westlander van 22 juni 1962

   

  Woensdag 13 juni werd het traditionele Westlandsche Schoolkorfbaltoernooi in De Lier gehouden.

  Er deden 14 scholen met 26 twaalftallen mee, er werden 60 wedstrijden gespeeld. 

  Al hadden de organisatoren bij het begin van de dag met enkele onvoorziene moeilijkheden te kampen (enkele deelnemers bleken onverwacht verstek te laten gaan) toch verliep dit grote toernooi, waarbij gespeeld werd op 4 velden, zonder haperingen en beleefden honderden jongelui een heerlijke, sportieve dat.  

   

  De U.L.O.’s

   

  Van de 3 deelnemende ULO-scholen waren Naaldwijk en ’s-Gravenzande elk met 3 twaalftallen aanwezig. 

  Maassluis met 2. Daar, vooral in de A-teams, vrij veel ervaren korfballers(ters) voorkwamen leverden de wedstrijden in deze klassen over het algemeen een goede aanblik op. Verreweg de beste resultaten boekte het A-twaalftal van de Maassluisse Marnix-ULO, dat uit 3 wedstrijden de volle winst behaalde. 

  Zij kwamen nu definitief in het bezit van de wisselbeker, (dit was nl. de derde keer dat zij de beste waren). 

   

   

  Bestuursvergadering 1962

   

  Een kort verslag van de bestuursvergadering van 26 september 1962

   

  De trainer Co Vavier wordt aangenomen, mits hij genoegen neemt met reisvergoeding en een consumptie. 

  Wat het ophalen van de contributie betreft wordt besloten dit voortaan bij de leden aan huis te doen waarbij Rina Noordam geholpen zal worden door Mevr. Hagoort en Mevr. v.d. Boom.

  Er wordt ook een spaarbankboekje geopend, dit is voor de penningmeester makkelijker en het levert nog rente op ook. 

   

   

  Verhuur speelweide

   

  Een artikel uit De Westlander van 9 november 1962

   

  De Chr. Korfbalclub ONDO maakt tot nu gebruik van de speelweide aan de Rijnvaartweg, zonder dat een officieel besluit tot verhuur werd genomen. Thans stellen B. en W. voor een vergoeding van F 300,- per jaar te vragen. 

   

   

  ONDO IS KAMPIOEN!!!

   

  Een artikel uit De Westlander van 5 juli 1963

   

   

  VEO 2 – ONDO 1   2-4

  Op deze laatste competitiedag was het weer bijna een spelbreker geworden. Nadat het zaterdagmorgen tamelijk droog was geweest, begon het ’s-Middags te regenen.

  ONDO dat met regen was vertrokken, zat al in de war dat het niet door zou gaan. Het veld van Veo was ook eigenlijk niet te bespelen. Het is dan ook een middag die men zich lang zal heugen. Het leek wel op waterballet, men gleed uit of het een lieve lust was. Toch kon men er een overwinning behalen. Piet Mannie nam keurig een strafworp en bracht de stand op 0-1, Veo maakte gelijk door een afstandschot. 

  Klaas Hagoort maakte door middel van een mooi afstandschot 1-2, deze stand werd lang gehandhaafd, vooral het middenvak heeft vaak een uitstekende partij korfbal weggegeven. 

  Daaraan is het ook te danken geweest dat de stand 1-2 bleef. Nel Bassie kon na een half uur in de tweede helft er 1-3 van maken. Het spandoek werd nu te voorschijn gehaald en heel de ONDO-jeugd juichte. Veo 2 maakte er toch nog 2-3 van. Men werd nu van alle kanten aangemoedigd. Zou ONDO deze voorsprong behouden? Tet Quartel kon er toch nog vlak voor het einde 2-4 van maken. Met deze stand kwam het einde en stormden de ONDO-supporters het veld op.

   

   

  ONDO is kampioen de aanvoerster van VEO kwam met een grote bos bloemen aandragen, ook het tweede twaalftal van ONDO liet zich niet onbetuigd en had voor ieder een bos anjers, wat een bijzonder leuk gebaar was. Toen verliet ONDO het veld, om nat, maar overgelukkig naar huis terug te keren. 

  Van links naar rechts Cor Manni, Arie de Reus, Klaas Hagoort, Piet Manni, Wout v.d. Burg, Jaap v.d. Ende, Jan Overkleeft. Franny v. Deventer, Tet Quartel, Janneke v.d. Berg, Nel Bassie, Olga Hagoort, Karin v. Dalen.

   

   

  ONDO groeit naar 80 leden

   

  Een artikel uit De Westlander van 6 september1963

   

  De ’s-Gravenzandse korfbalclub ONDO heeft een succesvolle tijd achter de rug en komt dit jaar uit in de tweede klas. Het aantal leden is naar 80 gegroeid. 

   

   

  Bestuursvergadering gehouden op 12 september 1963

   

  Hierin kwam de botsing van het 2e ter sprake. 

  Besloten werd: als een 12-tal voor het gemak een wagen huurt, draait men zelf voor het risico op. Als de vereniging voor b.v. aspiranten een wagen huurt, zijn eventuele kosten voor de vereniging. 

  In dit geval zullen we afwachten wat het 12 tal bij elkaar kan brengen, de rest wordt dan door de kas bijgelegd. 

   

  nota voor de huur van een auto.

   

    

  Korfbal huwelijk

   

  Dat korfbal een sport is waar zowel jongens als meisjes aan deelnemen is bekend, dat je bij korfbal de liefde van je leven kan tegen komen bewijst het onderstaande stukje en foto’s. Dhr. Johan Geertsma en Mevr. Rina Noordam zijn vanaf het begin lid van ONDO waar zij elkaar ontmoet hebben.

   

   

  Het huwelijk tussen deze twee personen is voltrokken op 10 juni 1964, zij zijn het eerste echtpaar dat elkaar via ONDO heeft leren kennen, en zijn nog steeds gelukkig met elkaar.

   

  Westlands 12-tal

   

  Een artikel uit De Westlander van 10 juli 1964

   

  Deze week komt voor het eerst in de geschiedenis een commissie bij elkaar die zal trachten een Westlands 12-tal bij elkaar te zoeken. Door de vereniging Valto is aangeboden, tijdens de Lierse sportweek dit Westlands 12-tal te laten spelen tegen DES 1 uit Delft, ongetwijfeld een historische gebeurtenis voor korfballend Westland.

   

  De keuze commissie heeft het niet zo gemakkelijk gehad om een Westlands 12-tal samen te stellen. 

  Op 2 juli zijn 24 voorlopig geselecteerden in een oefenwedstrijd onder leiding van scheidsrechter van der Zee in het veld geweest, terwijl de keuze commissie de spelers en speelsters “bespiede”. Voor het Westlands 12-tal dat woensdag 15 juli op het terrein van de Lierse Sportvereniging zal aantreden tegen DES 1 uit Delft zijn de volgende speelsters en spelers uitgenodigd:

   

  Dames: Riet van Santen (ASSO),  Carin van Dalen en Franny van Deventer (ONDO) 

  Bep v.d. Houwen (DOS), Sits Bax (VALTO) Sary van Hemert (ODO). 

  Heren:   Gijs Eikelenboom (ASSO), Adriaan de Ruiter (ONDO), Kees van der Kooij, Kees Markusse en Cock Molenaar (ODO), Marien de Maa (VALTO). 

  Reserves:  Elly van Zanten (DOS)  Wim van Nieuwstraten (ONDO). 

   

   

  Westlands 12-tal speelde gelijk  5-5

   

  Een artikel uit De Westlander van 24 juli 1964

   

  De Westlanders waren niet de mindere van DES. Als Bep vd Houwen haar kans had weten te benutten had het misschien anders gelopen voor het Westlands 12-tal. 

  Adriaan de Ruiter bleek de grote motor in de eerste aanval, doch het minder op elkaar ingespeeld zijn speelde hem parten waardoor hij zijn fraaie opbouw van de aanval vaak zag afgebroken door een niet begrijpen van elkaar. De ruststand was 2-0 in het voordeel van DES. Na rust kwam het W.12-tal met prima aanvallen, terwijl de verdediging en het middenvak bijzonder goed werk leverde.

   

  Kees vd Kooij en even later Kees Markusse maakten er 2-2 van. Marien de Maa benutte een toegewezen strafworp en het W.-12-tal stond voor met 2-3, vlak daarna maakte DES er 3-3 van. Met nog 15 minuten te spelen dacht iedereen aan een gelijk spel, maar DES maakte er 4-3 van. Carin van Dalen maakte er 4-4 van, 5 minuten voor tijd was het toch DES die de stand weer veranderde in 5-4, maar Kees vd Kooij maakte er 5-5 van. Strafworpen zouden de beslissing moeten brengen. DES scoorde slechts 2 van de 12 strafworpen, iedereen dacht, en het zat er dik in dat de beker in het Westland zou blijven. Het pakte anders uit, door nonchalant werk, bleef het bij 1 treffer voor het W.12-tal. De beker ging dus mee naar Delft

   

  Opening van het nieuwe Juliana sportpark 1965

   

  Een artikel uit De Westlander van 20 augustus 1965

   

  Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Juliana sportpark werd zaterdag een korfbalwedstrijd in de schaduw van de voetbalwedstrijd gehouden. Het Voorburgse VEO kampte hier tegen het Westlands 12-tal. 

  Het was wel te merken dat er gespeeld werd op een nieuw terrein, want er moest nogal gezocht worden waar precies de korfbalvelden lagen en ook het publiek was hiervan kennelijk de dupe, gezien het aantal toeschouwers. Na een fel begin scoorde het Westlands twaalftal na 25 min. spelen het eerste doelpunt. Na een gelijk opgaande wedstrijd was het VEO die in de laatste minuut het winnende doelpunt scoorde de eindstand was 5-6. 

   

   

  Wat is verdedigd schieten?

   

  Een artikel uit De Westlander van 17 september 1965

   

  ONDO heeft zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gepeeld, helaas werd deze wedstrijd verloren van Excelsior. 

  De wedstrijd begon een half uur te laat omdat de scheidsrechter naar het oude veld was gegaan. Wat deze wedstrijd wel opvallend was, dat er 6 goed gerichte schoten afgekeurd werden. De scheidsrechter voerde nl. de nieuwe spelregel in. Maar nu wordt er de vraag gesteld, wat is verdedigd schieten?

   

   

  Nieuw clubgebouw - oktober 1965

   

  Een stukje uit de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 1 oktober 1965.

   

  Een heel belangrijk punt was ook dit keer weer de te bouwen kleedgelegenheid. 

  Nog dit jaar zal men met de bouw van ons nieuw clubgebouw beginnen. Het clubgebouw zal ongeveer F 15.000,00 gaan kosten. 

  Wij zelf hebben ongeveer F 2.000,00 en we zullen waarschijnlijk F 13.000,00 als renteloos voorschot van de gemeente krijgen waar we ontzettend blij mee zijn. 

  Het clubgebouw zal bestaan uit twee kleedkamers, ieder met een douche en een toilet. 

  Naast de kleedkamers komt er een ruime kantine 

  De korfbalsport wordt op een daarvoor aangewezen deel van het terrein uitgeoefend door de korfbalvereniging ONDO, aan welke vereniging bij raadsbesluit van 2 november 1965 het recht van opstal is verleend voor de bouw van een clublokaal en verder voor dat doel een renteloze geldlening is verstrekt.

   

   

  Bouw gestart - februari 1966

   

  Een stukje uit de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 24 februari 1966

   

  De kantine: vrijdag j.l. is men begonnen met het uitzetten en het ligt in de bedoeling dat men deze week zal overgaan tot de bouw. Er werd verder gesproken over de aankoop van meubelen, gordijnen, vloerbedekking, aansluiting van water en elektriciteit. 

   

   

  Nieuw vlaggen!

   

  Een stukje uit de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 30 maart 1966

   

  Vorige week is er een keuze gemaakt tussen de ontwerpen van de vlaggen, die we binnen kregen. Het is een ontwerp van Franny van Deventer geworden. 

  De voorzitter zal zorgen dat de vlaggen zo spoedig mogelijk gemaakt worden, zodat we met het jaarfeest op 28 april ons eigen vlag kunnen neerhangen en met de opening van ons clubgebouw. 

   

    

   

  ONDO viert haar vijfjarig bestaan – april 1966

   

  Een artikel uit De Westlander van 22 april 1966

   

  De Korfbalvereniging ONDO viert haar eerste vijfjarig bestaan. 

  Een feit, wat het bestuur meende, niet onopgemerkt voorbij te mogen laten gaan. Een bloeiende vereniging, die startte met één senior en één aspirant twaalftal en nu speelt met resp. 3 senior en 2 aspiranten twaalftallen. 

  Deze competitie verhuisde men naar het Juliana sportpark en 14 mei wordt het clubgebouw geopend, allemaal feestelijke dingen. De grote feestavond wordt gehouden op 28 april in de Brug. 

  Een grote cabaretavond waaraan meewerken: Het Koekstadcabaret met Tonny Leerink conferencier; Tonny Bakkenes, accordeonist en pianist, bekend van radio en T.V.; The four sounds met vernieuwd repertoire en het Spaanse danspaar Conny Lodewijk en Ottavio Geysel.

   

  Aanvang 7.45 uur. Kaarten á F 2,00 verkrijgbaar bij Tineke van Deventer, Frans van der Kaay en Wil van den Berg en aan de zaal.

    

   

  Opening eerste ONDO clubhuis

   

  Een artikel uit De Westlander van 20 mei 1966

   

  Loco-burgemeester G. van Rijn opende de gloednieuwe kleedlokalen van “ONDO” 

  Korfballers zeer verheugd met fraaie accommodatie. Het was voor de jonge korfbalvereniging ONDO zaterdag een groot moment, toen de loco-burgemeester, de heer G. van Rijn, haar gloednieuwe kleedlokalen en kantine met het omdraaien van de sleutel officieel opende. 

  Er was voor dit grote moment heel wat belangstelling van officiële zijde.

  Verschillende raadsleden, en voorzitters van verschillende sportverenigingen gaven blijk van belangstelling voor dit heuglijke gebeuren door hun aanwezigheid. 

  De heer van Rijn, door het bestuur van ONDO afgehaald in een mooie open auto werd door de voorzitter J. Koorneef hartelijk welkom geheten en bracht dank, dat de heer van Rijn zo bereidwillig geweest was om de officiële opening te verrichten. 

  De heer van Rijn wenste het bestuur geluk met dit nieuwe clubgebouw en vond het een genoegen om hier aanwezig te zijn. De gemeente heeft de korfbalvereniging een renteloze lening van F 13.000,- gegeven en wil de leden vooral op het hart drukken het bestuur niet alleen te laten staan.

   

   

  Tijdens de opening van de nieuwe ONDO kantine met kleedgelegenheid op het terrein in het Julianasportpark, trachtte de heer van Rijn de eerste worp te doen voor de vriendschappelijkewedstrijd tussen ONDO 1 en DES 2. 

  Het mocht niet lukken: loco-burgemeester G. van Rijn deed wel zijn best, maar de bal haalde de korf niet. 

  De heer J. Koorneef  bedankt de loco-burgemeester voor zijn woorden. Sprekers gedachten gingen naar het prille begin van ONDO.

   

  Nooit hadden de oprichters, de heren Hagoort en Geertsema kunnen denken dat wij nu al in het bezit zouden komen van dit prachtige kleedlokaal en kantine, die voorzien is van alle comfort. Hij bracht dan ook een woord van dank tot het gemeentebestuur voor de zeer loyale medewerking die gegeven is voor de stichting van dit gebouw. 

  Tevens dankte hij de aannemer de heer van der Meer uit Honselersdijk voor de zeer vlotte medewerking. 

  Een woord van dank aan de leden voor het vele werd dat zij in de avonduren hebben verricht om het gebouw te verfraaien.

   

   

  In aanwezigheid van het bestuur van ONDO stak loco burgemeester G. van  Rijn de sleutel in het slot en opende hiermee de nieuwe kantine op het ONDO terrein. 

  “Voor een jonge vereniging is het heel wat om zo’n gebouw te plaatsen”.

   

  Aanvoerders boden aan

   

  De heer de Reus sprak namens de aanvoerders van de twaalftallen. Daar de kas totaal uitgeput was, was er geen geld meer voor de schoonmaakattributen. En daar deze onontbeerlijk zijn voor het onderhoud en schoonhouden, bood spreker het bestuur diverse schoonmaakartikelen aan. 

  Elke aanvoerder van de twaalftallen overhandigde hierna zijn aandeel 

  Na de officiële opening naar binnen. 

   

  De bond spreekt

   

  De heer van der Berg sprak namens de bond, afd. Zuid-Holland. Hij feliciteerde ONDO met deze prachtige accommodatie. Spreker had de laatste tijd nogal veel openingen van clubhuizen de organisatie vertegenwoordigd, maar ’s-Gravenzande spant de kroon op het moment. Hij roemde de medewerking van het gemeentebestuur en stelde het als een voorbeeld. 

  tevens de prachtige sportvelden, die altijd bespeelbaar zijn, wat van vele terreinen niet altijd gezegd kan worden. 

  Het bestuur werd geluk gewenst met zulk een gebouw en sportvelden.

   

    

  Na de officiële opening van het clubgebouw werd er een vriendschappelijke wedstrijd tegen DES gespeeld. Het is een leuke sportieve wedstrijd geworden die door DES is gewonnen.

   

  Zij waren bij de officiële opening helemaal vooraan links zitten: 

  Heini Valstar rechts Wietse Feenstra. 

  Achter Heini zit Marijke van Geest, achter Wietse zit Marie den Harder 

  Geruite hesje is Rina Feenstra daarnaast Ada Hoogendoorn 

  Helemaal achteraan staan Ada Boers en Annetje Valstar

   

   

  »»

   

   

   

  Met dank aan Petra van der Kruk voor de artikelen en foto's.